Tiedote maakuntahallituksen kokouksesta

26.03.2018

Maakunta- ja sote-uudistuksessa on perustettu kansalaisten osallisuutta vahvistavia toimielimiä

Maakuntahallitus sai kokouksessa tilannekatsauksen maakunta- ja sote-uudistuksen etenemisestä.

Maakunta ja sote-uudistusta koskevat lakipaketit on pääosiltaan saatettu eduskuntakäsittelyyn. Hallituksen tavoitteena on saada uudistusta koskevat lait vahvistetuiksi eduskunnassa kevätistuntokauden 2018 aikana.

Maakuntien kanssa käytävät simulointikeskustelut ovat tältä keväältä hoidetut. Eri ministeriöiden kanssa käydyissä keskusteluissa käytiin läpi hyvässä hengessä Etelä-Pohjanmaan tulevaisuuden näkymiä ja haasteita.

Maakunnallisten osallisuutta vahvistavien toimielinten perustamista on viety eteenpäin. Vanhusneuvoston, vammaisneuvoston ja nuorisovaltuuston edustajille on pidetty informaatiotilaisuudet ja jatkokeskusteluista on sovittu. Esitykset maakunnallisten toimielinten ennakoivasta perustamisesta on tarkoitus tuoda maakuntahallituksen käsittelyyn 23.4.

Maakuntakonsernistrategiaa on työstetty useissa työpajoissa ja sen päälinjaukset on tarkoitus hyväksyä huhtikuun aikana.  

Lisätietoja: valmistelujohtaja Asko Peltola, puh. 0400 590 123

 

Seinäjoki hallinnoimaan mahdollista Etelä-Pohjanmaan valinnanvapauspilottia

Maakuntahallitus päätti pilotoida Seinäjoen kaupungilla käytössä olevaa palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmää maakunnallisesti kuntien ja kuntayhtymien lukuun asiakasseteli- ja henkilökohtaisen budjetin toteuttamiseksi, mikäli sosiaali- ja terveysministeriön päätös valinnanvapauspilotista ja valtionavustuksesta on myönteinen.

Sosiaali- ja terveysministeriöltä saatujen tarkennusten mukaan valinnanvapauspilotin konkreettisena hallinnoijana tulee olla kunta tai sote-kuntayhtymä. Seinäjoen kaupungilla on käytössään palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä PSOP. Etelä-Pohjanmaan sote-uudistuksen valmistelutyössä on päädytty siihen, että kyseisen PSOP-järjestelmän ominaisuudet ja kehitystyö vastaavat maakunnalliselle asiakassetelijärjestelmälle asetettuihin kriteereihin.

Valinnanvapauspilotit toteutetaan osana uutta valinnanvapauslainsäädäntöä. Mikäli maakunta- ja sote-uudistuksen lait hyväksytään ensi kesänä, on valinnanvapauspilotit tarkoitus toteuttaa laajamittaisesti uuden valinnanvapausmallin mukaan 1.7.2018 alkaen.

Lisätietoja: valmistelujohtaja Asko Peltola, puh. 0400 590 123; vastuuvalmistelija Tanja Penninkangas, puh. 040 3517 710

 

Sote-koordinaattoriksi valittiin Päivi Saukko

Maakuntahallitus päätti kokouksessaan valita avoimena olleeseen sote-koordinaattorin tehtävään YTM Päivi Saukon. Sote-koordinaattori on osa Etelä-Pohjanmaan sote-valmistelun kokonaisuutta, ja toimenkuva sijoittuu toimivaan sote-tiimiin.

– Saukolla on pitkä kokemus sosiaalityöstä mm. Alavuden ja Seinäjoen kaupunkien palveluksessa. Hän on työskennellyt vuodesta 2016 sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijana Etelä-Pohjanmaan sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa, mikä antaa hänelle hyvät eväät sote-koordinaattorin tehtävien hoitamiseen, toteaa maakuntahallituksen puheenjohtaja Lasse Anttila.

Koordinaattorin pääasiallisena tehtävänä on vahvistaa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmän, palvelujen ja ammatillisen toiminnan integraation valmistelua monialaisessa maakunnassa ja tulevan maakunnan toimijaverkostossa, joka käsittää niin kunnat ja järjestöt kuin yksityisetkin palvelun tuottajat. Koordinaattorin tehtäväkokonaisuus muodostuu sosiaali- ja terveydenhuollon palveluverkon taustoitustyöstä ja valmistelusta osana sote-järjestäjän ja liikelaitoksen toiminnan kokonaisuutta sekä palvelustrategian ja palvelulupauksen sekä hyvinvointi ja terveys (HYTE) -rakenteiden ja toimintojen valmistelusta.

Sote-koordinaattorin tehtävään saapui määräaikaan mennessä yhteensä 14 hakemusta. Hakijoista neljä valittiin haastatteluihin, joista vastasivat maakuntahallituksen puheenjohtaja Lasse Anttila, väliaikaisen valmistelutoimielimen (VATE) puheenjohtaja Linda Leinonen, muutosjohtaja Harri Jokiranta ja valmistelujohtaja Asko Peltola.

Lisätietoja: valmistelujohtaja Asko Peltola, puh. 0400 590 123; Harri Jokiranta, muutosjohtaja, puh. 040 774 8402

 

Etelä-Pohjanmaan liiton tulos plussalle

Maakuntahallitus päätti hyväksyä Etelä-Pohjanmaan liiton toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen esitetyssä muodossa.

Etelä-Pohjanmaan liiton vuoden 2017 tilinpäätöksen mukaiset toimintakulut olivat 3 567 929,56 euroa.

Vastaavasti toimintatuotot olivat 3 659 112,01 euroa. Tilikauden toimintakate on 91 182,45 euroa. Korkotuottoja kertyi 1 280 euroa.

Vuosikatteeksi ja samalla tulokseksi muodostui 92 462,45 euroa. Ylijäämiä on taseessa tämän jälkeen yhteensä 1 355 394,35 euroa.

Lisätietoja: vs. maakuntajohtaja Antti Saartenoja, puh. 050 347 9845

 

Rahoitusta maahanmuuttajien työllistämishankkeeseen

Maakuntahallitus päätti hyväksyä Seinäjoen ammattikorkeakoulun Menestystä yrittäjille maahanmuuttajien työllistämiseen -hankkeen osarahoitettavaksi Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) -rahoituksella.

Hankkeen tavoitteena on maahanmuuttajien työllistämisen edistäminen Etelä-Pohjanmaalla jakamalla onnistuneita kokemuksia maahanmuuttajien työllistämisestä yrityksissä. Tavoitteena on myös viranomaisten ymmärryksen lisääminen yritysten haasteista maahanmuuttajien rekrytointiprosessiin liittyen, viranomaisten osaamisen kehittäminen näihin haasteisiin vastaamisessa sekä viranomaisten osaamisen kehittäminen yhteistyöhön yritysten kanssa maahanmuuttajien työllistämisen edistämiseksi.

Menestystä yrittäjille maahanmuuttajien työllistämiseen -hanke toteutetaan 1.4.2018–30.11.2018 välisenä aikana ja sen kokonaisbudjetti on 49 890 euroa. AIKO-rahoituksen osuus on 70 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista, kuitenkin enintään 34 920 euroa.

Lisätietoja: vs. aluekehitysjohtaja Heli Rintala, puh. 0400 172 202; kehittämissuunnittelija Sanna Puumala, puh. 040 509 4420

 

Kommentit

Helvi Salonperä 01.04.2018 11:24

Miten käy seilokuljetusten 1.7.2018 jälkeen.tai kela kuljetusten tilausjärjestelyjen muutos??

Kommentoi

En ole ihminen

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös