Tiedote maakuntahallituksen kokouksesta

13.05.2019

Liikennejärjestelmäsuunnitelman päivitystyö käynnistyy

Maakuntahallitus päätti kokouksessaan, että Etelä-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma päivitetään vastaamaan liikennesektorilla tapahtuneita muutoksia. Liikennejärjestelmäsuunnitelman päivityksen ohjauksesta ottaa vastuun Etelä-Pohjanmaan liikennejärjestelmätyöryhmä.

− Liikkumisen ja ympäristön megatrendien muutosnopeus on tällä hetkellä suuri. Esimerkiksi ilmastokysymykset ja kestävän liikkumisen teemat nousevat nyt aivan eri tavalla esiin kuin vuonna 2017, jolloin Etelä-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma päivitettiin viimeksi, kertoo maakuntainsinööri Jani Palomäki.

Vuoden 2017 päivityksen jälkeen on maantielain ohella annettu laki liikennekaaresta sekä asetus pääväylistä ja niiden palvelutasosta sekä säädökset liikennejärjestelmästä. Maantielakiin perustuen Suomessa on ryhdytty valmistelemaan ensimmäistä valtakunnallista, 12-vuotista liikennejärjestelmäsuunnitelmaa (VLJS).

Lisäksi Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan, Keski-Suomen, Satakunnan, Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen liitot ovat käynnistäneet esiselvityksen Länsi-Suomen yhteisen liikennejärjestelmästrategian (LSLJS) luomisesta. Esiselvitystyössä pyritään löytämään ne aiheet ja teemat, jotka yhdistävät maakuntia liikennesektorilla.

Lisätietoja: maakuntainsinööri Jani Palomäki, p. 040 6883 187, vs. suunnittelujohtaja Markus Erkkilä p. 040 356 8044


Maakunnallisten vaikuttamistoimielinten toiminnan jatkomahdollisuuksia selvitetään

Maakuntahallitus päätti jatkaa maakunnallisten toimielinten, eli nuorisovaltuuston, vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston, toimintaa nykyiseltä pohjalta vuoden 2019 loppuun. Etelä-Pohjanmaan liitto vastaa siihen saakka toimielinten kokousjärjestelyistä ja -kuluista.

Maakuntahallitus totesi, että näiden toimielinten toiminnan mahdollista jatkoa selvitetään vuoden loppuun mennessä samassa yhteydessä, kun tarkastellaan liiton luottamustoimielinten osallisuuden parantamista kokonaisuutena.

Maakunnalliset vaikuttamistoimielimet perustettiin ennakoivasti osana sote- ja maakuntauudistuksen valmistelua. Niiden toimikaudet käynnistyivät 1.6.2018.

Lisätietoja: valmistelujohtaja Asko Peltola, puh. 0400 590 123


Päivitetty kulttuuristrategia luonnosvaiheessa

Etelä-Pohjanmaan liiton voimassa oleva kulttuuristrategia Etelä-Pohjanmaa Jotakin parempaa on laadittu vuosille 2015–2020. Strategiajakson puolivälissä keväällä 2018 käynnistettiin kulttuuristrategian päivitystyö. Strategialuonnoksessa kuvataan Etelä-Pohjanmaan kulttuurin kehittämisen kulmakivet: yhteistyö, hyvinvointi, liiketoiminta ja kansainvälisyys.

Päivitystyön pohjaksi kulttuurin toteutettiin kuntakierros. Kunnat ovat toivoneet niiden erityispiirteiden esille tuomista strategiassa nykyistä paremmin. Lisäksi sidosryhmiltä kerättiin näkemyksiä, tietoa, ideoita ja mielipiteitä eri tavoin. Kulttuuristrategian päivitystyön työpajoja järjestettiin vuonna 2018 kolme, ja kulttuuritoimijoille toteutettiin sähköinen kysely kulttuuristrategiaan ja kulttuurin kehittämistyöhön liittyen.

Päivitetyn kulttuuristrategian lopullinen versio käsitellään elokuussa 2019 kulttuurilautakunnassa ja maakuntahallituksessa.

Lisätietoja: kehittämissuunnittelija Tuija Ahola, puh. 050 537 8071, kansainvälistymis- ja kulttuurijohtaja Marjatta Eväsoja, puh. 040 529 6046

 

Neljälle SeutuAIKO-hankkeelle rahoitusta

Etelä-Pohjanmaan maakuntahallitus päätti hyväksyä neljä hanketta osarahoitettavaksi SeutuAIKO-rahoituksella. Rahoitusta päätettiin myöntää seuraaville osaavan työvoiman saatavuutta seutukaupungeissa edistäville verkostohankkeille:

  • Joustavat koulutusmallit yhdessä yrityselämän kanssa
  • Kansainvälistymisen hyödyntäminen ulkomaisen työvoiman saatavuudessa
  • Seutukaupunkien yritysverkostot

Edellisten lisäksi päätettiin myöntää rahoitusta hankkeita yhdistävälle koordinaatiohankkeelle, joka nivoo kokonaisuutta yhteen sekä varmistaa tiedon ja kokemusten leviämisen. Hankkeille myönnettiin rahoitusta 70 prosenttia hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.

Valtioneuvosto osoitti päätöksellään 14.2.2019 yhteensä 3 miljoonan euron määrärahan käytettäväksi seutukaupunkien osaavan työvoiman saatavuutta edistäviin hankkeisiin. Rahoittavana viranomaisena toimii Etelä-Pohjanmaan liitto.

Lisätietoja: aluekehitysjohtaja Heli Seppelvirta, puh. 040 529 4638


Puolto neljän EAKR-hankkeen rahoitukselle

Maakuntahallitus päätti hyväksyä neljä hanketta osarahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014 ̶ 2020 -ohjelmasta ja kohdentaa niille EAKR-rahoitusta. Rahoitettavaksi puolletut hankkeet ovat:

  • Enterprise Digital Twin Platfor (hakija Seinäjoen ammattikorkeakoulu)
  • Yritysinnovaatiot kasvuun - testauspilotointimalli tapahtumissa (hakija Into Seinäjoki Oy)
  • Healthy Kids of Seinäjoki -kehitysalusta alueellisena vahvuutena ja yritysten kasvun lähteenä (hakija Into Seinäjoki Oy)
  • SERC - verkostosta kansainväliseksi toimijaksi (hakija Ähtärin kaupunki)

EAKR- rahoituksen ja valtion rahoituksen osuus on enintään 70 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Lopullinen rahoituspäätös tehdään Etelä-Pohjanmaan maakuntahallituksen kohdentamispäätöksen jälkeen Pirkanmaan liitossa.

Lisätietoja: aluekehitysjohtaja Heli Seppelvirta, puh. 040 529 4638

 

 

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös