Tiedote maakuntahallituksen kokouksesta

20.01.2020

Laaja hankevalmistelu tähtää maahanmuuttajien parempaan työllistymiseen

Osaavan työvoiman saatavuus on koko Suomea laajasti koskettava ongelma. Asiaan liittyen on käynnistynyt valtakunnallinen Euroopan sosiaalirahaston (ESR) haku nimeltä Kokka kohti Suomea kansainvälisistä osaajista kasvua ja kilpailukykyä kasvukeskuksiin.

Etelä-Pohjanmaalla hankevalmistelu on edennyt myönteisesti. Etelä-Pohjanmaan liitto on myöntänyt hankkeelle kuntarahoitusta 46 875 euroa siten, että myönnettävä summa jakautuu vuosille 2020 ja 2021. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on noin 375 000 euroa. Hankkeen päähakijana ja valmistelun koordinoijana toimii Seinäjoen ammattikorkeakoulu.

Kokka kohti Etelä-Pohjanmaata -hankkeen tavoitteena on saattaa yhteen alueen kansainvälisiä opiskelijoita sekä lisätä ulkomaalaisten työntekijöiden vuorovaikutusta alueen yritysten kanssa. Hankkeessa edistetään ulkomaalaisten työllistymistä alueen yrityksiin, lisätään maahanmuuttajien työllistymisvalmiuksia ja yritysten valmiuksia kansainvälisten osaajien rekrytoimiseen. Toimintaan halutaan mukaan monipuolisesti alueen oppilaitokset ja elinkeinotoimijat.

Saartenoja maakuntajohtajan varahenkilöksi

Maakuntahallitus päätti valita suunnittelujohtaja Antti Saartenojan maakuntajohtajan varahenkilöksi.

Maakuntahallitus on nimennyt Saartenojan toimimaan maakuntajohtajan varahenkilönä useaan otteeseen vuoden 2014 alun jälkeen. Saartenoja toimi sote- ja maakuntauudistusprosessin aikana sekä syksyllä 2019 maakuntajohtajan sijaisena.

Maakuntajohtajan varahenkilön tehtäviin kuuluvat muun muassa maakuntajohtajan sijaistaminen erilaisissa tilaisuuksissa hänen estyneenä ollessaan sekä nimenkirjoitusoikeuden käyttäminen ja viranhaltijapäätösten tekeminen maakuntajohtajan poissaolojen aikana.

Jäsenmuutos maakuntavaltuustossa

Kurikan kaupunginvaltuusto on päättänyt valita Merja Latvalan Markus Blommendahlin varajäseneksi maakuntavaltuustoon sen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Aikaisemmin maakuntavaltuuston varajäsenenä toiminut Blommendahl valittiin valtuuston varsinaiseksi jäseneksi marraskuussa 2019.

 

Tiedote 20.1.2020 pidetystä maakuntahallituksen kokouksesta.

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös