Tiedote maakuntavaltuuston kokouksesta

4.06.2018

Liiton viime tilikauden tulos ylijäämäinen

Maakuntavaltuusto päätti hyväksyä Etelä-Pohjanmaan liiton viime vuoden tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Se hyväksyi myös tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä tilivuoden 2017 ylijäämän 92 462,45 € siirrettäväksi taseen ylijäämätilille sekä myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille vuodelta 2017.

Etelä-Pohjanmaan liiton vuoden 2017 tilinpäätöksen mukaiset toimintakulut olivat 3 567 929,56 €. Vastaavasti toimintatuotot olivat 3 659 112,01 €. Tilikauden toimintakate on 91 182,45 €. Korkotuottoja kertyi 1 280 €. Vuosikatteeksi ja samalla tulokseksi muodostuu 92 462,45 €, joka siirretään aikaisempien tilikausien ylijäämätilille. Ylijäämiä on taseessa tämän jälkeen yhteensä 1 355 394,35 €.

Maakuntavaltuutetut yli puoluerajojen kiittelivät Etelä-Pohjanmaan liittoa hyvästä ja vastuullisesta taloudenpidosta. Ylijäämiä toivottiin tulevaisuudessa käytettävän maakunnan tasapuoliseen kehittämiseen. Omaan hanketoimintaan ja uusiin avauksiin panostamista pidettiin tärkeänä liiton toiminnan kannalta jatkossa.

Lisätietoja: vs. maakuntajohtaja Antti Saartenoja, puh. 050 347 9845.

 

Kansainvälinen hanketoiminta vilkasta Etelä-Pohjanmaalla

Kansainvälisen hanketoiminnan tilannetta maakunnassa esitteli kokouksessa Etelä-Pohjanmaan liiton kansainvälistymis- ja kulttuurijohtaja Marjatta Eväsoja.

Hän totesi, että Etelä-Pohjanmaan alueen toimijat ovat lähteneet kiitettävästi mukaan kansainvälisten hankkeiden suunnitteluun ja rahoituksen hakemiseen. Tällä hetkellä maakunnassa on meneillään tai käynnistymässä runsaasti Interreg Europe -, Itämeri- ja Botnia Atlantica -ohjelmien mukaisia hankkeita, joissa kaikissa on eteläpohjalaisia toimijoita mukana. Interreg-hankkeiden kokonaisvolyymi on yli 60 miljoonaa euroa ja eteläpohjalaisten toimijoiden osuus noin 6 miljoonaa euroa.

Kansainvälistymisen edistämiseksi Etelä-Pohjanmaan liitto ja Seinäjoen ammattikorkeakoulu ovat toteuttaneet vuosina 2015 ja 2017 Kansainvälinen hankeosaaja -koulutuksen. Koulutuksessa on ollut mukana osallistujia eri puolilta maakuntaa. Koulutuksen tavoitteena on ollut kannustaa hakijoita tulevaisuudessakin kansainvälisen rahoituksen hakemiseen.

Etelä-Pohjanmaan liitossa toteutettavia hankkeita ovat Etelä-Pohjanmaan liiton EU-tietokeskus (rahoitus EU-komissio ja Etelä-Pohjanmaan liitto), EMPINNO-, CO2Community- ja Mamba -hankkeet (Itämeri-ohjelma) sekä ERUDITE-, CESME-, NICHE- ja Ecowaste4Food-hankkeet ja uusimpina Clay- ja Finch-hankkeet (Interreg Europe).

Maakuntavaltuutettujen mielestä liiton kansainvälisen rahoituksen ja hanketoiminnan osaamisen taso on korkea. Tulevaisuudessa kansainvälisen yhteistyön ja hanketoiminnan merkityksen nähtiin entisestään kasvavan maakunnassa.

Lisätietoja: kansainvälistymis- ja kulttuurijohtaja Marjatta Eväsoja, puh. 040 529 6046.

 

Maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelussa edetään suunnitellusti

Valmistelujohtaja Asko Peltola antoi maakuntavaltuustolle tilannekatsauksen maakunta- ja sote-uudistuksesta.

Maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu Etelä-Pohjanmaan osalta on jatkunut SOTEMAKU-johtoryhmässä, väliaikaisessa valmistelutoimielimessä (VATE) ja maakuntahallituksessa sovittujen linjausten mukaisesti.

Kuluneen alkuvuoden aikana valmistelussa on työstetty muun muassa maakuntastrategian linjauksia, maakuntakonsernin toimintamallia, maakunnan sote-palveluiden rakennetta, työterveyshuoltoa, kasvupalveluita, talous- ja henkilöstöasioita sekä monia muita uuden maakunnan tehtäviin kuuluvia asioita.

Uudistusta koskevia lakipaketteja käsitellään parhaillaan eduskunnassa. Tavoitteena on saada uudistusta koskevat lait vahvistetuiksi eduskunnan kevätistuntokauden aikana. Tämän jälkeen valmistelu siirtyy uuteen vaiheeseen, kun väliaikainen valmistelutoimielin (VATE) saa lakisääteisen toimivallan.

Maakuntavaalit järjestetään Peltolan veikkauksen mukaan viimeistään huhtikuussa 2019. Uusien maakuntavaltuutettujen perehdyttäminen alkaa mahdollisimman pian vaalien jälkeen.

Maakuntajohtajan, muiden johtajien sekä esimiesten valinnat alkavat keväällä 2019.

Maakunta- ja sote-uudistuksen hyvä valmistelu sai kiitosta maakuntavaltuustolta. Yhteistyön toivottiin jatkuvan rakentavana ja avoimena myös jatkossa niin virkamiesvalmistelussa kuin poliittisessa päätöksenteossa.

Lisätietoja: valmistelujohtaja Asko Peltola, puh. 0400 590 123.

 

Kommentit

Kommentoi

En ole ihminen

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös