Tiedote maakuntavaltuuston kokouksesta

29.06.2020

Maakuntavaltuusto hyväksyi liiton tilinpäätöksen

Maakuntavaltuusto päätti hyväksyä Etelä-Pohjanmaan liiton viime vuoden tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen.

Etelä-Pohjanmaan liiton vuoden 2019 tilinpäätöksen mukaiset toimintatuotot olivat 3 551 244,52 euroa. Vastaavasti toimintakulut olivat 3 317 564,35 euroa.

Tilikauden toimintakate on 233 680,17 euroa, ja rahoitustuottoja kertyi nettona 1 456,32 euroa. Vuosikatteeksi ja samalla tulokseksi muodostuu 235 136,49 euroa. Maakuntavaltuusto hyväksyi tilikauden 2019 ylijäämän siirrettäväksi taseen ylijäämätilille. Ylijäämiä on taseessa tämän jälkeen yhteensä 1 786 396 euroa.

Väestökehitys huolena

Valtuustoryhmät ilmaisivat ryhmäpuheenvuoroissaan voimakkaan huolensa maakunnan väestökehityksestä. Myös tarkastuslautakunta toteaa arviointikertomuksessaan, että aluesuunnittelussa on pyrittävä sopeutumaan vääjäämättömään kehitykseen ja että asukasmäärän vähenemistä täytyy pyrkiä hillitsemään maakunnan suunnittelun ja kehittämisohjelmien toimeenpanon avulla.

Kulttuurin kehittämiselle uusi toimintamalli

Maakuntavaltuusto merkitsi tiedoksi kulttuurin kehittämisen uuden toimintamallin osana liiton perussopimuksen muuttamista. Uuden toimintamallin lähtökohtana on päätöksentekojärjestelmän ja poliittisen ohjauksen yhdenmukaistaminen liiton toiminnoissa. Mallissa liiton muiden tehtävien tapaan myös kulttuuritehtävien poliittinen ohjaus tapahtuu maakuntahallituksen toimesta. Tämä tarkoittaa luopumista erillisestä kulttuurilautakunnasta.

Tällä hetkellä liiton tehtävistä vain kulttuurille on olemassa erillinen poliittinen toimielin, ja kulttuuritehtäviin kuuluvat asiat menevät poliittiseen käsittelyyn eri tasolla kuin liiton muiden tehtävien. Siirtämällä kulttuuritehtävien poliittinen ohjaus maakuntahallitukselle pyritään saamaan kulttuurin kehittäminen ja siihen liittyvät sisällöt tiiviimmin osaksi Etelä-Pohjanmaan liiton muita prosesseja.

− Kyseessä on uudenlainen ja joustava tapa tehdä kulttuurin kehittämistyötä. Muutosehdotus tähtää kulttuurin tehtävien painoarvon lisäämiseen sekä profiilin nostamiseen. Kulttuuritehtävät tulevat jatkossakin sisältymään liiton perussopimukseen ja ovat tärkeä osa Etelä-Pohjanmaan liiton tehtäviä, painottaa maakuntajohtaja Asko Peltola.

Maakuntavaltuusto päätti merkitä tiedoksi maakuntahallituksen jäsenkunnille tekemän ehdotuksen uudistetusta perussopimuksesta. Ensisijainen tarve liiton perussopimuksen uudistamiselle syntyy Isonkyrön kunnan siirtymisestä Etelä-Pohjanmaan maakuntaan vuoden 2021 alusta lukien. Lisäksi perussopimusta uudistetaan muun muassa kuntayhtymää koskevien lakimuutosten takia sekä liiton toimielin- ja päätöksentekorakenteen kehittämiseksi.

Turkistarhauselinkeinoa toivotaan pohjalaismaakuntien yhteiselle edunvalvontalistalle

Kokoomuksen valtuustoryhmä teki kokouksessa toivomusaloitteen Etelä-Pohjanmaan liitolle, että se kävisi pikaisesti muiden pohjalaismaakuntien kanssa keskustelua niistä toimenpiteistä, joilla alueen turkistarhauselinkeino voitaisiin pelastaa koronakriisin aiheuttamista vaikeuksista. Pohjalaismaakuntien toivotaan yhdessä pyrkivän vaikuttamaan kansalliseen päätöksentekoon. Turkistarhaus on kohdannut viime aikoina runsaasti vakavia haasteita, ja lukuisten yrittäjien elinkeinonharjoittaminen on vaarassa.

Muutos maakuntavaltuuston kokoonpanossa

Kurikan kaupungilla on maakuntavaltuustossa 6 jäsentä ja varajäsentä. Maakuntavaltuuston varajäsen Markus Blommendahl on valittu maakuntavaltuuston varsinaiseksi jäseneksi. Kurikan kaupunginvaltuusto on 9.12.2019 päättänyt valita Blommendahlin varajäseneksi maakuntavaltuuston jäljellä olevaksi toimikaudeksi Merja Latvalan.

 

 Tiedote 29.6.2020 pidetystä maakuntavaltuuston kokouksesta

 

Kommentit

Kommentoi

En ole ihminen

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös