Tutkimus- ja kehittämistoiminta

Päivitetty 22.11.2017

Tilastokeskuksen mukaan tutkimus- ja kehittämistoiminnalla (t&k-toiminnalla) tarkoitetaan systemaattista toimintaa tiedon lisäämiseksi ja tiedon käyttämistä uusien sovellusten löytämiseksi. Kriteerinä on, että toiminnan tavoitteena on jotain olennaisesti uutta. T&k-toiminta ja investoinnit luovat pohjaa alueiden tulevalle kilpailukyvylle ja menestykselle. Tutkimus- ja kehittämistoimintaan sisällytetään perustutkimus, soveltava tutkimus sekä kehittämistyö.

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot Etelä-Pohjanmaalla vuonna 2016 olivat 42,2 miljoonaa euroa. Luku pysyi vuodesta 2004 lähtien vuoteen 2009 lähes samalla tasolla 30 miljoonassa, jonka jälkeen summa nousi vuoteen 2012 asti (49,8 miljoonaa). Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot olivat vuonna 2012 yli kaksinkertaistuneet vuodesta 2001, jolloin menot olivat 22,2 miljoonaa euroa, mutta vuonna 2013 menot kutistuivat huomattavasti (-16,3 %) vuoden 2012 tasosta. Vuonna 2016 t&k-menot laskivat edellisvuodesta 2,3 prosenttia, mutta olivat silti 90 prosenttia suuremmat kuin esimerkiksi vuonna 2001.

Teekoo-1.jpg

Maakunnittain tarkasteltuna tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot ovat alueellisesti keskittyneitä: vuonna 2016 Uudenmaan osuus menoista oli 48,9 prosenttia, Pohjois-Pohjanmaan 11,6 prosenttia ja Pirkanmaan 11,3 prosenttia, Etelä-Pohjanmaan osuuden ollessa 0,7 prosenttia.

Teekoo-2.jpg

Koko maan tasolla tarkasteltuna t&k-menojen trendi on ollut pääasiassa samankaltainen kuin Etelä-Pohjanmaalla. Vuosina 2001-2011 menot ovat kasvaneet jokseenkin tasaisesti, poikkeuksena vuosi 2009, jolloin menot laskivat edellisvuodesta hieman (-1,2 %). Vuodesta 2012 lähtien menot ovat kääntyneet laskuun, ja vuoteen 2016 mennessä laskua on ollut yhteensä -13,3 prosenttia.

Teekoo-3.jpg

Julkaisu- ja tilastolinkkejä:
Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta -tilastoja, Tilastokeskus

Suomen tieteen ja teknologian tietopalvelu

Eurostatin TKI-toiminnan tilastoja

TK-toiminnan tilastoja, OECD

Liitteet:
Tutkimus- ja kehittämistoiminta maakunnittain 2000-2016

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös