Työllisyysaste

Päivitetty 28.09.2018

Työllisyysasteella tarkoitetaan virallisen määritelmän mukaan 15–64-vuotiaiden työllisten osuutta samanikäisestä väestöstä.

Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston mukaan vuonna 2016 työllisyysaste Etelä-Pohjanmaalla oli 70,1 prosenttia, mikä oli maakunnista viidenneksi korkein lukema. Koko maan työllisyysaste vuonna 2016 oli 68,6 prosenttia. Työllisyysaste on noussut vuodesta 2000, jolloin se Etelä-Pohjanmaalla oli 66,3 prosenttia ja koko maassa 67,2 prosenttia.

Suurin muutos maakunnan työllisyysasteessa tapahtui 2009, jolloin se tippui edellisen vuoden 70,2 prosentista 67,5 prosenttiin. Vuosi 2009 on samalla viimeisin kerta, kun maakunnan työllisyysaste on ollut alhaisempi kuin koko maassa keskimäärin. 2010-luvulla maakunnan työllisyysaste on pysynyt koko ajan yli 69:n. Nämä luvut on laskettu työssäkäyntitilastosta saatavilla olevista tiedoista eli 18–64-vuotiaasta väestöstä.

Tilastokeskus julkaisee tietoja työllisyysasteesta työssäkäyntitilaston lisäksi työvoimatutkimuksessa. Tilastojen luvut eivät kuitenkaan ole eri tilastointikäytäntöjen vuoksi keskenään vertailukelpoisia. Työvoimatutkimuksen mukaan vuonna 2017 työllisyysaste (15–64-vuotiaat työlliset) oli Etelä-Pohjanmaalla 71,5 prosenttia ja koko maassa 69,6 prosenttia.

Työllisyysaste 2000-2016

Liitteet:
Työllisyysaste Etelä-Pohjanmaalla 2000–2016

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös