Työvoiman kysyntä

Päivitetty 26.09.2018

Alueella asuvat työlliset

Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston mukaan vuoden 2016 lopulla Etelä-Pohjanmaalla oli työllisiä 76 173. Määrä oli noussut 158 henkilöllä edellisestä vuodesta. Edellisen kerran työllisten määrä maakunnassa oli kasvanut vuonna 2011. Koko maassa oli vuoden 2016 lopulla työllisiä 2 275 679.

Työlliset 2000-2016

Työpaikat

Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston mukaan Etelä-Pohjanmaalla oli vuoden 2016 lopulla työpaikkoja (eli alueella työssäkäyviä) 75 043. Työpaikkojen määrä nousi edellisestä vuodesta 0,3 prosenttia. Vuodesta 2007 vuoteen 2009 työpaikkojen määrä laski rajusti (-4,6 %), mutta kääntyi jälleen kasvuun vuosiksi 2010–2011 (3,8 %). Tämän jälkeen määrä on vuotta 2016 lukuun ottamatta laskenut tasaisesti; vuosina 2011–2016 laskua oli 5,7 prosenttia.

Työpaikat Etelä-Pohjanmaalla 2007-2016

Vuonna 2016 eniten työpaikkoja maakunnassa oli terveys- ja sosiaalipalveluiden (19,7 % työpaikoista) sekä teollisuuden (17,5 %) toimialoilla. Työpaikkamäärältään merkittäviä toimialoja olivat myös tukku- ja vähittäiskauppa (11,4 %) sekä maa-, metsä- ja kalatalous (8,2 %). Koko maassa terveys- ja sosiaalipalveluiden toimialaan lukeutui 17 prosenttia työpaikoista, teollisuuteen 12,6 prosenttia ja tukku- ja vähittäiskauppaan 11,5 prosenttia. Maa-, metsä- ja kalatalouteen luettavia työpaikkoja oli koko maassa suhteellisesti katsoen selvästi vähemmän kuin Etelä-Pohjanmaalla, vain 3 prosenttia.

Työpaikat toimialoittain 2016

Vuonna 2016 yksityiselle sektorille Etelä-Pohjanmaan työpaikoista lukeutui 40 829. Valtio työllisti vuorostaan 1 649 ja kunta 20 091. Yrittäjiä oli 11 364 ja valtioenemmistöinen osakeyhtiö tarjosi 1 040 työpaikkaa. Tuntemattomia eli mihinkään edellä mainittuun kuulumattomia työpaikkoja oli yhteensä 70.

Liitteet:
Työpaikat kunnittain 2007–2016
Työpaikat toimialoittain Etelä-Pohjanmaalla 2016

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös