Työvoiman kysyntä

Päivitetty 18.10.2017

Työlliset

Vuoden 2015 lopulla Etelä-Pohjanmaalla oli työllisiä 76 015. Määrä oli laskenut 1 237 henkilöllä edellisestä vuodesta. Vuosien 2000–2015 välillä maakunnan työllisten määrä on pysynyt 80 000 hengen tuntumassa. Vuodesta 2011 alkaen määrä on kuitenkin kääntynyt laskuun. Koko maassa oli vuoden 2015 lopulla työllisiä 2 256 459.

tyolliset-00-15.jpg

Työpaikat

Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston mukaan Etelä-Pohjanmaalla oli vuoden 2015 lopulla työpaikkoja (eli alueella työssäkäyviä) 74 835. Työpaikkojen määrä laski edellisestä vuodesta 1,7 prosenttia. Vuodesta 2007 vuoteen 2009 työpaikkojen määrä laski rajusti (-4,6 %), mutta kääntyi kasvuun jatkuen aina vuodelle 2011 (3,8 %). Tämän jälkeen määrä on laskenut tasaisesti, ja muutos olikin vuosilla 2011–2015 -6,0 prosenttia.

tyopaikat-ep-07-15.jpg

Vuonna 2015 eniten työpaikkoja maakunnassa oli terveys- ja sosiaalipalveluiden (19,2 % työpaikoista) sekä teollisuuden (17,7 %) toimialoilla. Työpaikkamäärältään merkittäviä toimialoja olivat myös tukku- ja vähittäiskauppa (11,6 %) ja maa-, metsä- ja kalatalous (8,4 %). Näiden toimialojen työpaikkojen suhteellinen osuus oli suurempi Etelä-Pohjanmaalla kuin koko maassa, lukuun ottamatta tukku- ja vähittäiskauppaa, jossa myös koko maan osuus oli 11,6 prosenttia.

tyopaikat-toimialoittain-2015.jpg

Vuonna 2015 yksityiselle sektorille Etelä-Pohjanmaan työpaikoista lukeutui 38 987. Valtio työllisti vuorostaan 1 629 ja kunta 21 527. Yrittäjiä oli 11 494 ja valtioenemmistöinen osakeyhtiö tarjosi 1 129 työpaikkaa. Tuntemattomia oli 69.

Liitteet:
Työpaikat kunnittain 2007–2015
Työpaikat toimialoittain Etelä-Pohjanmaalla 2015

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös