Työvoiman tarjonta

Päivitetty 26.09.2018

Työikäinen väestö

Muuttoliike ja väestön vanheneminen vaikuttavat työikäisten määrään ja ikärakenteeseen ja edelleen työvoiman saatavuuteen alueella. Erityisesti muuttotappioalueiden tilanne on hankala, sillä poismuuttajat ovat useimmiten nuoria, jotka lähtevät esimerkiksi työ- tai opiskelupaikan vuoksi muualle, eivätkä välttämättä enää palaa kotikuntaansa.

Työikäisen väestön (15–64-vuotiaat) määrä suhteessa koko väestöön on ollut laskussa sekä valtakunnallisesti että Etelä-Pohjanmaalla. Vuosina 2001–2009 osuus laski koko maassa 0,4 prosenttiyksikköä ja Etelä-Pohjanmaalla 0,1 prosenttiyksikköä. Vuodesta 2010 lasku on kuitenkin jyrkentynyt, ollen vuosina 2010–2017 koko maassa 3,9 prosenttiyksikköä ja Etelä-Pohjanmaalla 4,5 prosenttiyksikköä.

Vuonna 2017 maakunnassa oli työikäisiä 112 556 eli 59 prosenttia koko väestöstä. Muutos edellisestä vuodesta oli -1,4 % (1 642 työikäistä). Muihin maakuntiin verrattaessa työikäisten osuus koko väestöstä oli tätä pienempi ainoastaan Etelä-Savossa ja Keski-Pohjanmaalla. Koko maassa työikäisten osuus väestöstä vuonna 2017 oli 62,5 prosenttia.

Työikäisten osuus väestöstä 2000-2017

Työikäisten määrän muutos 2001-2017

Työvoima

15–74-vuotias väestö jaetaan pääasiallisen toiminnan mukaan työvoimaan (sisältää työlliset ja työttömät) ja työvoiman ulkopuolella oleviin. Työvoiman määrän muutoksiin vaikuttavat esimerkiksi suhdannekehitys ja väestön ikääntyminen. Laskusuhdanteen aikana työvoimaan osallistuminen vähenee. Noususuhdanteessa työmahdollisuuksien parantuminen houkuttelee opiskelijoita ja muita työvoiman ulkopuolella olevia takaisin työmarkkinoille ja työvoimaan.

Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston mukaan maamme työvoiman suuruus oli vuoden 2016 lopulla 2 631 516 henkeä. Etelä-Pohjanmaalla työvoimaan luettiin kuuluvaksi 86 171 henkeä.

Työvoima koko maassa ja Etelä-Pohjanmaalla 2000-2016

Työttömät

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan Etelä-Pohjanmaalla oli vuonna 2017 työttömiä keskimäärin 7 726 henkeä kuukausittain (muutos vuoteen 2016 verrattuna -16,4 %). Näistä pitkäaikaistyöttömiä oli 1 667 (-15,6 %) ja nuoria (alle 25-vuotiaita) 1 231 (-18,2 %). Työkokeilussa oli keskimäärin 322, työvoimakoulutuksessa 510 ja valmennuksessa 265 työtöntä kuukausittain.

Kuukausittainen keskimääräinen työnhakijamäärä oli 17 141 ja avoimia työpaikkoja oli keskimäärin 1 532. Vuonna 2017 suurin keskimääräinen työttömyysaste kunnista oli Soinissa (10,8 % työvoimasta) ja pienin Isojoella (6,9 %) sekä Kuortaneella (6,9 %).

Työttömät koko maassa ja Etelä-Pohjanmaalla 2000-2016

Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston mukaan vuonna 2016 Etelä-Pohjanmaan kunnista suhteellisesti eniten työttömiä oli Soinissa (17,1 % työvoimasta) ja vähiten puolestaan Evijärvellä (8,4 %). Eniten työvoiman ulkopuolella olevia oli Lappajärvellä (60,4 % väestöstä) ja vähiten Seinäjoella (50,8 %).

Liitteet:

Työikäinen väestö maakunnittain 2000–2017
Työikäinen väestö Etelä-Pohjanmaalla 2000–2017
Työvoima Etelä-Pohjanmaalla kunnittain 2000–2016
Työvoima Etelä-Pohjanmaalla suuralueittain ja kunnittain 2015
Työttömät Etelä-Pohjanmaalla 2016–2017 (TEM)

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös