Undersökning

"Undersökning" -arbetspaketet i Connected for Health -projektet samlar in bakgrundsinformation rörande FTTH och eHälsa-applikationen, genomför intervjuer och analyser i pilotprojekten för att utvärdera pilotprojekten. Partner skapar policyrapporter för FTTH i hemvård och en rapport som visar på de lämpligaste modellerna för eHälsa-tjänster baserat på FTTH med öppen åtkomst.

UTVÄRDERINGAR AV PILOTPROJEKTEN
Utvärderingen av pilotprojekten kommer att göras genom intervjuer och frågeformulär som de deltagande partners ger. Förhållandena före och efter bedöms och jämförs med det kliniska stödet och utvärderingen av pilotprojektet i början, i mitten av projektet och i slutet av projektet. Organisationerna som är med i pilotprojektet kommer att delta i utvärderingen av tjänsten och ge återkoppling för fortsatt utveckling.

LÖNSAMHETSANALYS OCH SLUTLIG SOCIOEKONOMISK BEDÖMNING AV PILOTPROJEKTEN
Partnerna utför en lönsamhetsanalys före pilotprojekten och utför en slutlig socioekonomisk utvärdering av pilotprojekten i samarbete med deltagande partners. De mest kostnadseffektiva och användbara FTTH-baserade eHälsa-systemen och -tjänsterna och deras praktiska och tekniska krav identifieras. De deltagande partnerna kommer också att visa på sätten att förbättra situationen i Europa genom att även markera möjliga hinder för implementering av sådana tjänster. De alternativa affärsmodellerna som kan tillåta tjänsteleverantörer att använda nätverksinfrastruktur på icke-diskriminerande sätt är en del av uppgiften. Utvärderingen av och förslaget till lämpliga ekonomiska modeller som stimulerar användningen av eHälsa-applikationerna kommer att publiceras som ett resultat av denna uppgift.

ÖVERSIKTSSTUDIER MED FTTH-HEMVÅRD
En systematisk litteraturgenomgång av studier och eHälsa-pilotprojekt inom hemvården kommer att utföras för att komma underfund med tidigare kunskap om användarrespons på eHälsa-tjänster och speciellt FTTH.

Uppgift 4.4.1 Etiska och juridiska frågor – Huvudpartner: SeAMK, deltagande partner: PU, Hudiksvall, RSD
En etisk chef kommer att utnämnas för att granska frågor om etisk, laglighet och dataskydd, sekretess och säkerhet i samband med forskningsaktiviteterna som utförs inom de pilotprojekt som ska genomföras, så att de är i överensstämmelse med EUs och nationell lagstiftning såsom rapporterad.

Södra Österbottens förbund PL 109, 60101 Seinäjoki, FinlandKampusranta 9 C, Frami, 4:e vån • fornamn.efternamn@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös