Väestön ikärakenne

Päivitetty 19.09.2018

Vuoden 2017 lopussa Etelä-Pohjanmaalla asui 32 371 alle 15-vuotiasta, eli 17 prosenttia väestöstä kuului tähän ikäryhmään. Koko maata tarkasteltaessa alle 15-vuotiaiden osuus oli maakunnassa keskimääräistä suurempi. Esimerkiksi Etelä-Savossa vastaava luku oli 13 prosenttia, koko maan keskiarvon ollessa 16,2 prosenttia. 15–64-vuotiaita oli Etelä-Pohjanmaalla 112 556 henkeä eli 59 prosenttia väestöstä. Tämä osuus oli koko maata (62,5 %) alhaisempi ja maakunnista kolmanneksi matalin. 65 vuotta täyttäneitä Etelä-Pohjanmaalla oli 45 983 eli 24,1 prosenttia väestöstä. Koko maan vastaava luku oli 21,4 prosenttia.

Kunnittain tarkasteltaessa alle 15-vuotiaiden osuus oli suurin Ilmajoella (20 %) ja pienin Karijoella (11,4 %). Suurin osuus 15–64-vuotiaita oli Seinäjoella (63,3 %) ja pienin Lappajärvellä (53,8 %). 65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä oli suurin Isojoella ja Karijoella, molemmissa 32,4 prosenttia. Sen sijaan matalin osuus oli Seinäjoella (18,9 %). Alla olevassa kuvaajassa on esitettynä maakunnan väestö kunnittain ikäryhmien mukaan 15–64-vuotiaiden perusteella ryhmiteltynä suurimmasta pienimpään.

Etelä-Pohjanmaan väestö ikäryhmittäin

Muutos ikäryhmien osuuksissa Etelä-Pohjanmaalla

Liitteet:
Etelä-Pohjanmaan väestö ikäryhmittäin 2017

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös