Väestörakenne

Väestön määrä ja rakenne luovat ne puitteet, joihin yhteiskunnan taloudellinen ja sosiaalinen kehitys joutuvat sopeutumaan. Alueen hyvinvoinnin kannalta väestömäärän tulee olla riittävä ja rakenteeltaan tarpeeksi monipuolinen. Väestörakenne-otsikon alla eritellään Etelä-Pohjanmaan väestöä koskevaa tietoa tarkemmin muun muassa sukupuolen, iän ja kansalaisuuden perusteella.

Väkiluku

Sukupuolijakauma

Väestön ikärakenne

Kieli ja kansalaisuus

Väestöntiheys

Huoltosuhde

Muuttoliike

Hyvinvointi ja elämänlaatu

 

Julkaisu- ja tilastolähteitä

Tilastokeskus, Suomi lukuina

Tilastokeskuksen väestötilastoja

Väestön ennakkotilastot, Tilastokeskus

Väestörekisterikeskus

Siirtolaisuusinstituutin tilastoja

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös