Vaihemaakuntakaava III

Turvetuotanto, suoluonnon suojelu, bioenergialaitokset, puuterminaalit ja puolustusvoimien alueet

 

EHDOTUSVAIHEEN VIRANOMAISTEN LAUSUNTOKIERROS

Etelä-Pohjanmaan III vaihemaakuntakaavaa on tarkistettu luonnosvaiheesta saadun palautteen, jatkoselvitysten ja eri tahojen kanssa käytyjen neuvottelujen pohjalta. 

Etelä-Pohjanmaan maakuntahallitus päätti kokouksessaan 19.2.2018 lähettää kaava-aineiston MRA 13 §:n mukaisesti lausunnoille osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa määritellyille viranomaistahoille (Kokoustiedote, Lausuntopyyntö jakelulistoineen).

 

Viranomaisten lausuttavana ollut kaavaehdotuksen materiaali

Kaavaselostus

Kaavakartta

Kartta kumottavista merkinnöistä ja määräyksistä

Teemakartta: turvetuotanto, luonnonsuojelu, pohjavesi- ja valuma-alueet

Kaavayhdistelmä: kokonaismaakuntakaava, vaihemaakuntakaava I, vaihemaakuntakaava II, vaihemaakuntakaavan III ehdotus (epävirallinen)

Lisäksi vaihemaakuntakaavaan III liittyvät selvitykset on koottu osoitteeseen www.epliitto.fi/vaihemaakuntakaava3.

 

Viranomaisilta saatiin kaavaehdotuksesta yhteensä 22 lausuntoa ja niihin on laadittu vastineet:

Kooste ehdotusvaiheen viranomaisten lausuntokierroksella saaduista lausunnoista ja niihin laaditut vastineet

 

Vaihekaavan 2. viranomaisneuvottelu on järjestetty 19.6.2018.

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös