Vaihemaakuntakaava III

Turvetuotanto, suoluonnon suojelu, bioenergialaitokset, puuterminaalit ja puolustusvoimien alueet

 EHDOTUSVAIHEEN NÄHTÄVILLÄOLO

Etelä-Pohjanmaan III vaihemaakuntakaavan kaavaehdotus on ollut nähtävillä 7.9. - 12.10.2018. Nähtävilläolon aikana järjestettiin neljä avointa kaavan esittelytilaisuutta.

Nähtävilläolon aikana Etelä-Pohjanmaan liitto järjesti yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen kanssa kansalaisraadin, joka otti kantaa kaavaehdotuksen sisältöön. Raadin kannanotto on käsitelty osana ehdotusvaiheen palautetta.

 

Nähtävillä ollut kaavaehdotuksen aineisto

Kuulutus kaavan nähtävillä olosta

Kaavaselostus

Kaavakartta

Kartta kumottavista merkinnöistä ja määräyksistä

Teemakartta: turvetuotanto, luonnonsuojelu, pohjavesi- ja valuma-alueet

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kooste ehdotusvaiheen viranomaisten lausuntokierroksella saaduista lausunnoista ja niihin laaditut vastineet

Kooste luonnosvaiheessa saaduista lausunnoista ja muistutuksista sekä niihin laaditut vastineet

Natura-arvioinnin tarveharkinta

Natura-arviointi

Kooste Natura-arvioinnista saaduista lausunnoista ja muistutuksista

Turvetuotantoon soveltuvien alueiden linnustovaikutusten arviointi

 

Kaavaehdotuksesta saatiin yhteensä 91 muistutusta, joihin on laadittu vastineet:

Kaavaehdotuksesta saadut muistutukset ja niihin laaditut vastineet

 

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös