Vaihemaakuntakaava III

Turvetuotanto, suoluonnon suojelu, bioenergialaitokset, puuterminaalit ja puolustusvoimien alueet

 

LUONNOSVAIHE

Vaihemaakuntakaavan valmisteluaineisto on ollut nähtävillä keväällä 2017 ja nähtävillä olon aikana on järjestetty neljä avointa esittelytilaisuutta.

 

Kaavaluonnoksen materiaali

Kuulutus

Kaavaselostus

Kaavaluonnoskartta 1:250 000

Kartta kumottavista merkinnöistä 1:250 000

Teemakartta: turvetuotanto, luonnonsuojelu ja valuma-alueet 1:250 000

 

Kaavaluonnoksesta saatiin 26 lausuntoa ja 63 muistutusta, joihin on laadittu vastineet:

Kaavaluonnoksesta saadut lausunnot ja muistutukset sekä niihin laaditut vastineet

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös