Välfärd för kommuner över gränser 2015-2018


foto: Mirka Harju

Projektets syfte var att skapa konst- och kulturtjänster för bättre hälsa och välbefinnande i landskapen Södra Österbotten och Österbotten. Tanken var att kommunerna i området ska utveckla samarbetet mellan kultursektorn och social- och hälsovårdssektorn samtidigt som nya verksamhetsmodeller tar form. Genom detta samarbete kunde de nya tjänsterna förankras och bli en bestående del av serviceutbudet i kommunen. 

Nya konst- och kulturtjänster skapades genom kommunala pilotprojekt. Under projektets tre verksamhetsår 2015–2017 genomfördes sammanlagt 28 pilotprojekt, som har resulterat i god praxis och goda verksamhetsmodeller. De främsta målgrupperna var äldre personer, personer med utvecklingsstörning och övriga specialgrupper samt unga som riskerar utslagning. 

Välfärd för kommuner över gränser -projektets första skede 1.2.2015–29.2.2016 genomfördes med stöd från Undervisnings- och kulturministeriet.  Verksamheten fortsatte 1.2.–31.10.2016 med landskapsutvecklingspengar från Södra Österbotten och Österbotten. Projektet Välfärd för kommuner över gränser II som finansierades av UKM startade i oktober 2016 och pågick till 31.3.2018. För den lokala finansieringen av projektet ansvarade Södra Österbottens förbund, Österbottens förbund och Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur (SÖFUK / KulturÖsterbotten).

Kontaktuppgifter >>

 

 

 

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös