Valmistelussa olevat maakuntakaavat

Voimassa olevan Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavan hyväksymisen ja vahvistamisen jälkeen on maakunnan toimintaympäristössä tapahtunut merkittäviä muutoksia, jotka vaikuttavat alueiden käyttöön. Energiantuotannon sekä luonto- ja kulttuuriympäristön muutosten arviointi on tullut ajankohtaiseksi. Lisäksi hallinnollinen toimintaympäristö on muuttunut. Maakunnassa on toteutunut useita kuntaliitoksia ja valtion aluehallintoa on uudistettu. Myös koulutuksen ja tutkimuksen rakenteet ovat muuttuneet.

Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavaa on uudistettu vaiheittain. Valmistelussa olevan vaihemaakuntakaavan III sisältönä ovat turvetuotanto, suoluonnon suojelu, bioenergialaitokset, energiapuun terminaalit ja puolustusvoimien alueet.

Kauppaa, liikennettä ja keskustatoimintoja käsittelevä vaihemaakuntakaava II on tullut voimaan elokuussa 2016. Vaihemaakuntakaavaa ollaan parhaillaan muuttamassa (vaihemaakuntakaava II muutos). Kaavamuutoksella tarkistetaan seudullisesti merkittävän kaupan alarajat vastaamaan lainsäädännössä tapahtuneita muutoksia sekä kumotaan keskustatoimintojen alueiden enimmäismitoitukset.

Tuulivoimaa käsittelevä vaihemaakuntakaava I on vahvistettu ympäristöministeriössä lokakuussa 2016.

 

Kuva_Tuulivoima_linnut.jpg

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös