Valmistuneet

Päivitetty 07.11.2018

Etelä-Pohjanmaalla päätti peruskoulun 9. luokan vuonna 2016 yhteensä 2 234 oppilasta. Heistä 51,0 prosenttia sijoittui samana vuonna lukiokoulutukseen ja 45,6 prosenttia ammatilliseen koulutukseen. Vielä vuonna 2014 lukiokoulutukseen ja ammatilliseen koulutukseen hakeutuneiden määrät Etelä-Pohjanmaalla olivat lähes identtiset, mutta vuosina 2015-2016 lukiokoulutuksen vetovoima suhteessa ammatilliseen koulutukseen on kasvanut. Tästäkin huolimatta lukiokoulutukseen hakeutuu suhteellisesti katsoen harvempi, ja ammatilliseen koulutukseen useampi, kuin koko maassa keskimäärin. Vuonna 2016 koko maassa lukiokoulutukseen hakeutui 52,7 prosenttia ja ammatilliseen koulutukseen 42,5 prosenttia peruskoulun 9. luokan päättäneistä.

Peruskoulun jälkeen opintojaan ei Etelä-Pohjanmaalla välittömästi jatkanut 1,9 prosenttia, ja koko maassa 2,5 prosenttia, peruskoulun päättäneistä. ”Ei jatkaneiden” määrä on laskenut selvästi vuosittain. Etelä-Pohjanmaalla muutos on ollut vuosina 2012–2016 jopa -63,2 prosenttia. Määrän lasku johtuu osittain siitä, että vuodesta 2014 lähtien on tilastoitu myös ne, jotka ovat jatkaneet joko valmentavaan tai valmistavaan koulutukseen sekä lisäopetukseen 10. luokalle.

Peruskoulun päättäneiden välitön sijoittuminen jatko-opintoihin 2016

Ylioppilaita valmistui vuonna 2016 Etelä-Pohjanmaalla 1 038. Heistä 12,1 prosenttia jatkoi samana vuonna opintojaan ammattikorkeakoulussa ja 10,9 prosenttia yliopistossa. Pieni osa ylioppilaista, 4,4 prosenttia, jatkoi välittömästi ammatilliseen koulutukseen. Koko maassa ammattikorkeakouluihin sijoittui 9,9 prosenttia, yliopistoihin 15,5 prosenttia ja ammatilliseen koulutukseen 3,8 prosenttia ylioppilaista.

Ylioppilaiden välitön sijoittuminen jatko-opintoihin 2016

Opiskelua ei jatkanut heti peräti 72,5 prosenttia ylioppilaista Etelä-Pohjanmaalla, kun koko maassa vastaava luku oli 70,7 prosenttia. Luvut ovat kasvaneet viimeisen viiden vuoden aikana selvästi. ”Ei heti jatkaneiden” suuri osuus selittyy pääasiassa sillä, että monet eivät pääse ensi yrittämällä jatko-opiskelemaan. Välivuonna saatetaan myös esimerkiksi matkustella, olla työelämässä tai suorittaa asevelvollisuus.

Ei heti opintojaan jatkaneiden osuuden kehitys 2012-2016

Liitteet:
Valmistuneet Etelä-Pohjanmaalla 2016

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös