Valmistuneet

Päivitetty 23.11.2017

Etelä-Pohjanmaalla päätti peruskoulun 9. luokan vuonna 2015 yhteensä 2 226 oppilasta. Heistä 50,4 prosenttia sijoittui samana vuonna lukiokoulutukseen ja 45,7 prosenttia ammatilliseen koulutukseen. Koko maassa vastaavat luvut ovat 52,5 ja 41,8 prosenttia. Peruskoulun jälkeen opintojaan ei Etelä-Pohjanmaalla välittömästi jatkanut 2,0 prosenttia, ja koko maassa 2,7 prosenttia, peruskoulun päättäneistä. ”Ei jatkaneiden” määrä on laskenut selvästi vuosittain. Etelä-Pohjanmaalla muutos on ollut vuosina 2012–2015 jopa -60,5 prosenttia. Määrän lasku johtuu osittain siitä, että vuodesta 2014 lähtien on tilastoitu myös ne, jotka ovat jatkaneet joko valmentavaan tai valmistavaan koulutukseen sekä lisäopetukseen 10. luokalle.

peruskoulun-paat-sijoit-2015-uusi.png

Ylioppilaita valmistui vuonna 2015 Etelä-Pohjanmaalla 1 037. Heistä 14,6 prosenttia jatkoi samana vuonna opintojaan ammattikorkeakoulussa ja 13,3 prosenttia yliopistossa. Pieni osa ylioppilaista, 5,1 prosenttia, jatkoi välittömästi ammatilliseen koulutukseen. Koko maassa ammattikorkeakouluihin sijoittui 10,8 prosenttia, yliopistoihin 16,4 prosenttia ja ammatilliseen koulutukseen 4,7 prosenttia ylioppilaista.

ylioppilaiden-valiton-sijoit-2015-uusi.png

Opiskelua ei jatkanut 67,0 prosenttia ylioppilaista Etelä-Pohjanmaalla, kun koko maassa vastaava luku oli 68,1 prosenttia. ”Ei heti jatkaneiden” suuri osuus selittyy pääasiassa sillä, että monet eivät pääse ensi yrittämällä jatko-opiskelemaan. Välivuonna saatetaan myös matkustella tai olla töissä.

Liitteet:
Valmistuneet Etelä-Pohjanmaalla 2015

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös