Vänregioner

VÄNLANDSKAP

Schleswig-Holstein
Österbottens landskap samarbetar med regionen Schleswig-Holstein i norra Tyskland sedan mer än tio år. Det inofficiella samarbetet har dock pågått betydligt längre. Samarbetet och kompanjonskapet har fördjupats genom bland annat regionutvecklingsprogram och projektarbete, administrativt och ekonomiskt samarbete (Hanse-Office i Bryssel, tjänstemanna- och studentutbyte), mångsidigt kultursamarbete och inom många andra sektorer.

VÄNORTSVERKSAMHET

Vänortsverksamhet är den äldsta formen av internationell verksamhet mellan kommuner och många kommuner har aktivt dragit nytta av samarbetet.

Södra Österbottens förbund strävar efter att utreda den aktuella situationen för kommunernas vänortsverksamhet under våren 2015. Målet är att med hjälp av bland annat en enkät och fördjupande intervjuer utreda hur aktiv vänortsverksamheten är och kommunens internationella verksamhet i ett större sammanhang. Dessutom vill man ta reda på kommunernas behov och önskemål vad gäller utvecklandet av vänortsverksamheten.

Södra Österbottens förbunds projekt KATE (Inkomster till Södra Österbotten med hjälp av internationalisering) utreder och utvecklar vänortsverksamheten under år 2015. Projektet syftar till att främja landskapets internationalisering samt hjälpa aktörer inom landskapet att utveckla strategier för internationalisering.

KATE-projektet

Länk till kommunförbundets webbplats: http://www.kunnat.net/fi/asiantuntijapalvelut/eu-kv/kuntien-maakuntien-kv-yhteistyo/ystavyyskuntatoiminta/Sivut/default.aspx

Mer information:
Jaakko Hallila
Chef för internationella affärer
Södra Österbottens förbund
jaakko.hallila(at)etela-pohjanmaa.fi
+358 40 3565 630

Södra Österbottens förbund PL 109, 60101 Seinäjoki, FinlandKampusranta 9 C, Frami, 4:e vån • fornamn.efternamn@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös