Västra Finlands Europakontor

West Finland European Office (WFEO), det vill säga Västra Finlands Europakontor, är ett gemensamt regionkontor i Bryssel för landskapen Södra Österbotten, Mellersta Finland, Österbotten och Satakunta. WFEO verkar som landskapens intressebevakningskontor, som även bevakar intressena för andra organisationer som förverkligar landskapens mål, såsom aktörer inom näringslivet, utbildningsorganisationer och kommuner.

Målet är att främja aktiviteten bland aktörer i västra Finland på europeisk nivå samt att erbjuda hjälp och stöd till regionala aktörer för att de ska kunna dra nytta av EU-finansieringen vid utvecklandet av den egna verksamheten. Inom WFEO följer man aktivt upp beslutsfattande, finansiering och diskussioner inom EU ur västra Finlands perspektiv.

Verksamhetens insatsområden är:

  • intressebevakning
  • EU-information
  • partnersökning
  • uppföljning av finansieringsprogram, stöd och rådgivning för ansökningar
  • kunduppdrag
  • lagstiftningsfrågor
  • besöksarrangemang

 

WFEO 

Kontaktuppgifter:

45, Square Ambiorix
B-1000 Brussels, BELGIUM

tfn +32 2 286 90 81
fax +32 2 286 90 89
e-post: european.office@westfinland.be

Västra Finlands Europakontors webbplats http://www.wfeo.fi

Södra Österbottens förbund PL 109, 60101 Seinäjoki, FinlandKampusranta 9 C, Frami, 4:e vån • fornamn.efternamn@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös