Vuosikate

Päivitetty 23.11.2017

Seuraavat tiedot perustuvat ennakkotietoihin.

Vuosikate on kunnan tuloslaskelman välitulos, joka osoittaa sen tulorahoituksen, mikä juoksevien menojen maksamisen jälkeen jää käytettäväksi investointeihin, lainojen lyhennyksiin ja sijoituksiin. Etelä‐Pohjanmaan kuntien yhteenlaskettu (ilman konsernitietoja) vuosikate vuonna 2016 oli 411 euroa asukasta kohti. Maakunnallinen yhteenlaskettu vuosikate parani edellisvuoteen verrattuna. Vuosikate oli maakunnista kuudenneksi suurin. Etelä-Pohjanmaan kunnista paras asukasta kohti laskettu vuosikate oli Alajärvellä (1 016 euroa/asukas) ja heikoin Teuvalla (90 euroa/asukas).

Vuosikate 2016 oli positiivinen kaikissa kunnissa. Se tarkoittaa, että vero‐ ja maksutulot sekä valtionosuudet ovat riittäneet kunnan käyttötalousmenoihin. Vuonna 2014 yhdellä kunnista oli negatiivinen vuosikate ja vuonna 2013 niitä oli neljä. Näin tarkasteltuna voidaan ajatella, että kuntatalouden yleistilanne on vuodesta 2013 lähtien ollut jälleen hieman parempaan päin.

Lähivuosien iso kysymysmerkki on se, miten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus eli sote-uudistus vaikuttaa kuntien talouteen, kun kunnat eivät enää jatkossa rahoita sote-palveluita.

vuosikate-2016.jpg

Liitteet:
Kunnallisia tunnuslukuja 2013–2015
Kunnallisia tunnuslukuja 2016

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös