Vuosikate

Päivitetty 09.10.2018

Vuosikate on kunnan tuloslaskelman välitulos, joka osoittaa sen tulorahoituksen, mikä juoksevien menojen maksamisen jälkeen jää käytettäväksi investointeihin, lainojen lyhennyksiin ja sijoituksiin. Etelä‐Pohjanmaan kuntien yhteenlaskettu (ilman konsernitietoja) vuosikate vuonna 2017 oli 489 euroa asukasta kohti. Maakunnallinen yhteenlaskettu vuosikate parani edellisvuoteen verrattuna. Vuosikate oli maakunnista yhdeksänneksi suurin. Etelä-Pohjanmaan kunnista korkein asukasta kohti laskettu vuosikate oli Ähtärissä (695 euroa/asukas) ja matalin Evijärvellä (287 euroa/asukas).

Vuosikate 2017 oli positiivinen kaikissa Etelä-Pohjanmaan kunnissa. Se tarkoittaa, että vero‐ ja maksutulot sekä valtionosuudet ovat riittäneet kunnan käyttötalousmenoihin. Myös vuosina 20152016 kaikkien kuntien vuosikatteet olivat positiivisia. Vuonna 2014 yhdellä kunnista oli negatiivinen vuosikate ja vuonna 2013 vastaavia tapauksia oli yhteensä neljä. Näin tarkasteltuna voidaan ajatella, että kuntatalouden yleistilanne on vuodesta 2013 lähtien ollut jälleen hieman paranemaan päin.

Lähivuosien iso kysymysmerkki on se, miten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus eli sote-uudistus vaikuttaa kuntien talouteen, kun kunnat eivät enää jatkossa rahoittaisi itse sote-palveluitaan.

Vuosikate kunnittain 2017

Liitteet:
Kunnallisia tunnuslukuja 2013–2015
Kunnallisia tunnuslukuja 2016

Kunnallisia tunnuslukuja 2017

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös