Winnet8

Kesto: 1.1.2010-31.12.2011

Pääpartneri: Älvdalenin kunta, Ruotsi

Partnerimaat: Ruotsi, Puola, UK, Italia, Portugali, Kreikka, Bulgaria ja Suomi

EP-partnerit: Helsingin Yliopiston Ruralia-instituutti, EP-liitto

Rahoitusohjelma: Interreg IVC 2007-2013

Kokonaisbudjetti: 2,4 M€

 

WINNET8 -hankkeen tavoitteena oli edistetää sukupuolten välistä tasa-arvoa työmarkkinoilla. Hankkeessa tuettiin erityisesti naisyrittäjyyttä sekä naisten työllistymistä teknologia- ja innovaatiovaltaisille aloille. WINNET8 oli niin kutsuttu kapitalisaatiohanke, jossa oli tarkoitus hyödyntää aikaisempia EU:n rakennerahastohankkeita ja levittää niissä syntyneitä hyviä käytäntöjä, joilla tuetaan naisten työllistymistä, yrittäjyyttä ja tasa-arvoa sekä vaihdetaan hyviä käytäntöjä osallistuvien alueiden kesken.

WINNET8-hankeyhteistyön taustalla on kaksi aikaisempaa Interreg ohjelmien rahoittamaa naisyrittäjyyshanketta: FEM /Interreg IIIB sekä WINNET Europe/ Interreg III C.

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös