Kertynyt yli- ja alijäämä

Päivitetty 23.11.2017

Seuraavat tiedot perustuvat ennakkotietoihin.

Kunnan talouden tasapainoa mitataan tuloslaskelman yli-/alijäämällä. Kuntatalouden tilan heikentymistä kuvaa kuntien taseisiin kertyneiden yli- tai alijäämien muutos vuosina 2010‐2014. Vuoden 2010 lopulla maakunnassa oli neljä kuntaa, joilla oli kertynyt taseeseen alijäämää (ilman konsernitietoja). Vuonna 2011 näitä kuntia oli kuusi, vuosien 2012 ja 2013 lopulla kahdeksan. Vuonna 2014 kuntia, joilla taseeseen oli kertynyt alijäämää, oli edelleen seitsemän. Vuoden 2015 lopussa alijäämäisten kuntien määrä oli vähentynyt kuuteen Lappajärven käännettyä omansa positiiviseksi. Vuonna 2016 alijäämäisiä kuntia oli enää neljä.

Asukasta kohti laskettu euromääräinen taseen yli‐ tai alijäämä oli vuoden 2016 lopulla 14 kunnassa 17:sta parempi kuin se oli vuotta aikaisemmin. Eniten yli- tai alijäämää kasvoi edellisvuoteen verrattuna Lappajärvellä: 1 072,5 prosenttia (28 €/as. --> 332 €/as.). Toiseksi eniten kasvua tapahtui Alajärvellä (+353,7 %), jossa alijäämä kääntyi ylijäämäksi.

Eniten yli- tai alijäämä laski Kurikassa (-71,3 %), mutta tämä johtuu pääasiassa kuntaliitoksesta Jalasjärven kanssa vuoden 2016 alussa (Jalasjärvellä oli vuonna 2015 suurin alijäämä maakunnan kunnista). Toiseksi eniten yli- tai alijäämä laski Teuvassa (-56,0 %), jossa alijäämä syveni entisestään.

tase-yli-ali-jaama-2016-uusi.png

Liitteet:
Kunnallisia tunnuslukuja 2013–2015
Kunnallisia tunnuslukuja 2016

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös