Yritykset toimialoittain

Päivitetty 22.11.2018

Etelä-Pohjanmaalla oli vuoden 2017 lopulla eniten yrityksiä tukku- ja vähittäiskaupan, rakentamisen, maa-, metsä- ja kalatalouden sekä teollisuuden toimialoilla. Näistä kaikilla muilla paitsi teollisuuden toimialalla yritysten määrä kasvoi edellisvuodesta. Koko maassa yrityksiä oli eniten tukku- ja vähittäiskaupan, ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan, rakentamisen sekä kiinteistöalan toiminnan toimialoilla.

Vuonna 2017 Etelä-Pohjanmaan yritysten suhteellinen osuus koko maan yrityskannasta oli 3,9 prosenttia. Toimialoittain tarkasteltuna maakunnan suhteellinen osuus poikkeaa tästä kuitenkin joillain toimialoilla selvästikin. Kaivostoiminnan ja louhinnan toimialalla Etelä-Pohjanmaan yritysten suhteellinen osuus koko maan yrityskannasta oli 14,5 prosenttia, mikä johtuu ennen kaikkea turvetuotantoalan yritysten suuresta määrästä. Maa-, metsä- ja kalatalouden toimialalla eteläpohjalaisten yritysten suhteellinen osuus koko maan yrityskannasta oli 8,6 prosenttia. Sen sijaan informaation ja viestinnän toimialalla maakunnan suhteellinen osuus jäi vain 1,5 prosenttiin.

Yritykset toimialoittain Etelä-Pohjanmaalla 2017

 

Liitteet:
Yritykset Etelä-Pohjanmaalla toimialoittain 2016-2017

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös